Amakimni o g li sikdi dead end dating books order

Amakimni o g li sikdi

Qancha-qancha o‘g‘ri, muttahamlar bor, ularni kuzatishsa-chi?! Mashinada o‘tirganlar miltiqqa o‘xshagan narsani ko‘rsatib qo‘yishganday bo‘lishdi. Ular ichkariga kirishganda darvozaxonadagi stol ustiga bir tovoqoshqo‘yilgandi. -Qo‘yavering, ularning yegan noni halol emas,-shofer yigit ham o‘sha yoqqa qaradi. Qolganlari ham xuddi yo‘qotgan narsasini topgan bolalarday yengil tortib shu holni takrorlashdi.

Oradan yarim soat o‘tar-o‘tmas oq rangli “Jiguli” yong‘oq ostiga kelib to‘xtadi. Salom-alikdan so‘ng qaynonasi: -Abdulla degan yigit bilan uchrashuvingiz bor ekan. Mehmoningizni chaqiring, bir chimdimdan yeb olinglar, aylanay bolam, qo‘rqmang, Xudoning o‘zi asraydi. -Mirtemir aka, men ovqatlanganman, agar biroz vaqtimiz bo‘lsa, mashinaga benzin quyib kelay. Mirtemir shunday deb tashqariga chiqdi va “Jiguli” ichida o‘tirgan yigitni ichkariga chorladi. -Eh, dadasi, ana sizga do‘stu birodar, ana sizga xalqingiz. -Dasturxonimizdan yegan nonlaringiz ko‘r qiladi sizni,-dedi Rohila.

amakimni o g li sikdi-67amakimni o g li sikdi-9amakimni o g li sikdi-9

Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga yangi tayinlangan boshliqni Mirtemir gazetada tanqid qilib yozibdi.

Join our conversation (2 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Amakimni o g li sikdi.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *